In Chișinău s-a deschis o grădiniță de copii unicală – Star Kids

Vizualizari: 2249

Viitorul, ca de obicei este strîns legat de generaţia tînără şi, anume pentru părinţii care au copii mici pe primul loc întotdeauna persistă întrebarea: cum să-ţi creşti copilul sănătos, fericit şi să aibă succes. Un răspuns oportun ni-l oferă grădiniţa Star Kids. Proiect unic şi comun dintre compania de construcţii Eldorado Terra şi reţeaua de cluburi sportive Aquaterra. Aceasta este unica grădiniţă de copii din Moldova care ne poate oferi atît jocuri distractive cît şi secţii instructive, sportive şi de întărire a sănătăţii.

Prin ce este unicală grădiniţa în cauză şi care sunt priorităţile pe care ni le oferă?

Părinţii, care tind ca odrasla sa de mic copil să practice sportul sau să fie implicată într-o activitate creativă, ştiu că e destul de dificil să frecventezi diferite secţii care se află în diferite părţi ale oraşului şi cît timp se pierde pînă a ajunge la locul destinatar şi de aceea foarte des sunt nevoiţi să refuze de o anume secţie. Cu apariţia grădiniţei Star Kids Education & Sport despre aceste incomodităţi se poate de uitat definitiv. Deoarece programul grădiniţei respective uneşte mai multe domenii: artă, sport şi pregătirea pentru şcoală.

Majorităţii părinţilor le este cunoscut faptul cu cîtă lipsă de dorinţă se duc prichindeii la grădiniţă. Aceste momente neplăcute vor fi date uitării din momentul din care copilul va începe să frecventeze Star Kids. Copiii singuri se vor cere aici deoarece în instituţia dată sunt create toate condiţiile pentru dezvoltarea copilului într-o atmosferă plină de grijă şi atenţie.

Conceptul grădiniţei Eldorado Star Kids constă în faptul că instruirea preşcolară trebuie să se bazeze pe trei „piloni”: confort, dezvoltare armonioasă şi întărirea sănătăţii.

Comfort

În instituţia dată se planifică să se deschidă 12 grupe pentru copii vorbitori de limba română şi rusă cu vîrsta cuprinsă între 4 şi 7 ani. Regula de aur a grădiniţei Star Kids este: «În fiecare grupă să fie nu mai mult de 18 copii».  Aceasta le permite educatorilor să acorde atenţie fiecărui copil, să-i creeze o atmosferă emoţională confortabilă şi totodată să realizeze un lucru eficient şi calitativ.

Copilul trebuie să se simtă confortabil nu doar emoţional, ci şi fizic. Şi în această direcţie  gradinița privată Star Kids din Chișinău oferă toate posibilităţile. Aici încăperile sunt luminoase şi largi, care au fost  edificate cu materiale inofensive pentru sănătatea copiilor. Dizainul stilat şi culorile aprinse ale acestuia a fost bine gîndit pînă la cel mai mic detaliu. De exemplu mobilerul, care este în instituţia dată de diferite culori are marginile netede, s-a avut  în vedere faptul ca un copil nu cumva să se traumeze chiar şi întîmplător.

Toate încăperile, inclusiv lobbiul deloc nu ne reamintesc interierele plicticoase ale grădiniţelor obişnuite. Ele mai mult seamănă cu nişte camere pentru joc. Se ştie că pentru preşcolari cel mai principal element din viaţa lor îl constituie jocul. Prin intermediul jocului ei cunosc lumea şi fac cunoştinţă cu ea. În centrul dat odraslele vor avea la dispoziţie peste 7000 de jucării ecologic curate prin intermediul cărora vor realoiza diferite jocuri de dezvoltare fizică şi intelectuală. La fel li se vor oferi jocuri la aer liber în o curte special amenajată.

Aducînd copilul în instituţia dată voi puteţi fi siguri că el se va simţi confortabil, va fi sătul deoarece aici odrasla va avea la dispoziţie mîncăruri calitative şi diferenţiate, oferiindui-se o alimentare echilibrată, conform vîrstei de 4 ori pe zi (dejunul, prînzul, chindiile şi cina). Aici copilul se va simţi confortabil şi bine ca acasă. Iar profesorii vor face tot posibilul ca despărţirea de mami şi tati să i se pară doar o clipită, care a trecut pe neobservate.

Dezvoltare armonioasă

Nu e secret că fundamentul succesului pe care-l vom avea pe parcursul vieţii se depune din copilărie. În acest sens se poate afirma ferm că Star Kids «crează viitorul de succes al copilului Dumneavoastră». Aici părinţii vor fi ajutaţi să descopere toate talentele odraslei sale, să educe din el un viitor campion sau o stea sau o persoană fericită şi plină de succes. Anume la această vîrstă dezvoltarea intelectuală şi acumularea de cunoştinţe survine mai rapid decît pe parcursul vieţii. De aceea e important anume la această vîrstă să se perfecţioneze toate procesele cognitive ale unui copil de vîrsta preşcolară.

În programul acestei grădiniţe sunt incluse diferite ocupaţii în care sunt utilizate metodele contemporane din pedagogie şi psihologie adică. Lecţii complexe de dezvoltare atît fizică cît şi intelectuală, ocupaţii ce ţin de pregătirea pentru şcoală, studierea limbii engleze. Clasele de studiu din această grădiniţă sunt dotate cu tehnică contempotană. Aceasta se face pentru a adapta copiii cu viitoarea etapă din viaţa lor-mersul la şcoală. În afară de aceasta Star Kids dispune de o bibliotecă personală variată cu diferite cărţi în limba română, rusă şi engleză. În caz de necesitate copiii pot beneficia de serviciile unui logoped şi psiholog.

Dezvoltarea multilaterală armonioasă include în sine nu numai instruirea şi pregătirea pentru şcoală. Programe îndreptate întru dezvoltarea abilităţilor creative, care includ diferite ocupaţii ca: şahul, desenul, muzica, studioul teatral.  Star Kids Education & Sport dispune de o sală festivă minunată cu o scenă în care ar încăpea peste 100 de persoane şi care probabil ar putea să devină prima scenă pentru viitoarea stea.

Neapărat ţinem să menţionăm şi faptul că instituţia dispune de o sală de coreografie unde copiii vor studia bazele dansului şi-şi vor dezvolta pregătirea fizică generală. În afară de aceasta aceste ocupaţii îi vor dezvolta auzul muzical. Copilul va poseda elementele de bază ale dansului şi în genere i se va îmbunătăţi starea organismului atît fizică cît şi emoţională.

Întărirea sănătăţii

Una din priorităţile acestei grădiniţe îl constituie programul sportiv de întărire a sănătăţii care este orientat spre întărirea sănătăţii copiilor. Pentru realizarea programului dat a fost dotată o sală sportivă cu suprafaţa de 100 de м2. În afară de aceasta, Star Kids este unica grădiniţă pe teritotiul căreia este o cameră de joacă care a fost construită din blocuri de sare din Himalaia. Aflindu-te aici doar 20 de minute pe zi poţi să-ţi întăreşti imunitatea şi să scapi de diferite feluri de alergie.

Dar ce poate fi mai bun decît înotul pentru un organism în creştere? El contribuie la o ţinută corectă, la întărirea muşchilor, a sistemului respirator, nervos şi cardio-vascular. Ocupaţiile într-o piscină cu lungimea de 25 de metri a clubului Aquaterra îi vor permite copilului să obţină asemenea rezultate. Afară de aceasta înotul ridică dispoziţia şi-ţi oferă o sumedenie de emoţii pozitive!

Star Kids

Securitate

Problema securităţii copilului a fost intotdeauna una dintre cele mai actuale pentru părinţi. Părinţii vreau să fie siguri că copilul, fiind în afara casei este protejat şi îngrijit. Pentru administraţia Eldorado Star Kids asigurarea şi garanţia securităţii este unul dintre cele mai importante obiective. Pentru apărarea vieţii şi sănătăţii copilului aici au fost luate o serie de măsuri ca:

  • Pe tot teritoriu sunt instalate circa 35 de camere video;
  • Fiecare elev are „paşaport electric”: fotografiile copilului şi a maturilor care sunt responsabili de el se includ în baza de date ale Centrului (aceasta exclude chiar şi cea mai mică posibilitate că cineva străin ar putea lua copilul după ocupaţii).