Rabia

Rabia este o boală virală infecţioasă acută determinată de virusul rabic din familia Rhabdoviridae care provoacă inflamaţia creierului atît la oameni cît şi la animale.

Cazuele şi modurile de infectare

Acest virus poate pătrunde în organismul uman în urma unei muşcături de către un animal infectat .Virusul pătrunde prin intermediul salivei animalelor infectate.După ce a pătruns în organismul uman,virusul afectează celulele sistemului nervos ale creierului şi poate provoca nişte procese ireversibile în organismul bolnavului.Posibilitatea de a te infecta există în toate colţurile lumii în afară de continentele sudice ca:Antarctida şi Australia.De virusul în cauză pot fi infectate atît animalele domestice cît şi cele sălbatice.Adeseori purtătoare ale virusului dat sunt următoarele animale:

  • Cîinii;
  • Pisicile;
  • Animalele domestice;
  • Lupii;
  • Vulpile.

E mai puţin probabil să te infectezi de maladia în cauză de la şoareci şi şobolani.Pe parcursul perioadei cuprinsă între 3-10 zile pînă la apariţia primelor simptome ale bolii în cauză,animalele infectate devin purtătoare ale virusul dat şi rămîn aşa pe parcursul decurgerii bolii. Un animal infectat se poate identifica după următoarele simptome:salivare în exces,excretarea spumei din cavitatea bucală,paralizie.De regulă animalele domestice infectate au un comportament necaracteristic,iar la cele sălbatice apare lipsa fricii faţă de oameni.Una din cele mai eficiente metode de profilactică contra răspîndirii rabiei este vaccinarea animalelor.

Diagnosticare şi tratament

Rabia este o boală foarte periculoasă şi în cazul în care apar primele simptome devine irecuperabilă.Dacă boala nu este diagnosticată la primele stadii atunci rezultatul fatal este inevitabil. Dacă omul are o rezistenţă înaltă la acest virus sau cantitatea de salivă pătrunsă în organism nu a fost aşa de mare ,în acest caz e posibilă şi lipsa de o oarecare simptomă.

De regulă metoda cea mai eficientă în tratarea rabiei este vaccinarea urgentă a pacientului imediat după muşcătură.Perioada de incubare a virusului dat este de la zece zile pînă la trei-patru luni.Sunt trei etape de decurgere a acestei boli.

Mai întîi pacientul simte devieri a temperaturii corpului:37,2-37,3 °C ,apariţia insomniei,senzaţia de deprimare totală,neliniştea fără motive.Pe bolnav poate să-l deranjeze durerea la locul muşcăturii chiar dacă rana de mult s-a cicatrizat.

Următoarea etapă se manifestă prin sensibilitate înaltă faţă de lumină şi sunete aceasta poate duce chiar şi la apariţia convulsiilor.Mai apare frica faţă de apă ,se observă spasme musculare în regiunea gîtului atunci cînd bolnavul vede orice lichid.Bolnavul poate avea halucinaţii,nu arareori deliruri,apare agresia.La etapa finală a maladiei în cauză apare paralizia şi apoi rezultatul fatal.Boala adeseori durează în jurul a cinci-opt zile.