Simion Marga: «Prorocii științei»

Simion Marga, medic-radiolog, directorul general al clinicii de I prin RM МagnaMed
Simion Marga
medic-radiolog,
directorul general al clinicii de I prin RM МagnaMed

Progresul tehnico-științific și geniul uman ne-au oferit așa minune ca radiologia, ultrasonografia, tomografia computerixată și iată aproape în jurul a trei decenii omenirea se folosește de informația care este obținută prin intermediul tomografiei prin rezonanță magnitică (T prin RM). La bazele implementării în Moldova a TRM a fost medicul radiolog, doctorul în științe medicale, doctorul conferențiar al catedrei de radiologie a USMF ,,N. Testemițanu,, și directorul general al clinicii de tomografie prin rezonanță magnetică МagnaMed, domnul Simion Marga. Ca să implementezi ceva necunoscut,dar totofată și grandios nu a fost atât de simplu.

Domnule Marga, care, după părerea dumneavoastră, tip de diagnosticare a fost precedat de tomografia prin rezonanță magnetică?

Tomografia prin rezonanță magnetică face parte din metodologiile de diagnosticare prin intermediul căreia sunt vizualizate organele și sistemele organismului omenesc. La aceste metododologii mai putem atribui și radiologia de care medicina se folosește deja mai mult de 100 de ani. Cerecetările radiologice au fost o adevărată descoperire în medicină și au ajutat multor medici din domenii diferite, în special terapeuților și chirurgilor, să diagnostifice felurite maladii. Radiologia mai mult de un secol și-a pregătit implementarea unor așa metodologii noi de diagnosticare ca: tomografia computerizată (TC) și tomografia prin rezonanță magnetică (TRM). Apariția TC și TRM nu ar fi fost imposibilă fără bagajul de cunoștințe și experiența acumulată de radiologia clasică.

Când a apărut în Moldova TRM?

Ca metodă de diagnosticare tomografia prin rezonanță magnetică a apărut la sfârșitul anilor 80 și la rândul său a provocat o adevărată explozie în lumea medicinei deoarece ne-a oferit posibilitatea de a ne apropia de imaginea morfologică care la rândul său ne permite să vedem secțional structura anatomică a organismului uman. Atunci când doctorii din Europa și America au început explorarea TRM, țara noastră trecea nu prin cele mai simple perioade de dezvoltare în domeniul medicinei ceea ce a determinat tergiversarea apariției metodei date la noi în Moldova.

Printre altele noi am fi putut fi primii printre țările fostei URSS să implementăm acest tip de diagnosticare. Denumirea primordială a TRM a fost de rezonanță magnetico-nucleară.
Ea poate fi argumentată prin faptul că metoda se baza pe apariția naturală a protonilor de rezonanță magnetico-nucleară. Acest efect ca fenomen fizic a fost descris de savantul rus Evghenii Zavoischi încă în 1947, însă atunci nu i-au găsit o abordare practică. Dându-i metodicii noi de diagnosticare denumirea dată, savanții nu s-au gândit la faptul cum vor reacționa oamenii la ea și în special la cuvântul ,,nuclear,,.

Apariția TC și trm ar fi fost imposibilă fără bagajul de cunoștințe și experiența acumulată de radiologia clasică.

La sfârșitul anilor 80 pe când numai au apărut primele dispozitive de tomografie magnetico-nucleară în URSS au venit doar trei instalații de acest fel. Una au lăsat-o în Leningrad, alta a fost expediată în Gruzia, iar a treia împreună cu alt echipament medical a fost adusă în Chișinău.

Corpul administrativ din acele timpuri normal că nu avea măcar nici o idee vagă ce este aceasta și respectiv, citind în documentele care erau atașate cuvântul ,,nuclear,, au presupus că instalația dată utilizează în timpul funcționării sale substanțe radioactive și respectiv acest fapt va influența negativ asupra sănătății personalului medical și a pacienților și au refuzat de ea. Numai la sfârșitul anilor 90 a fost elaborat un program de modernizare a medicinei prin intermediul unui credit german.

Despre aceasta a aflat remarcabila doctoriță, Victoria Corețcaea care pe atunci conducea laboratorul de radiozotopie a Spitalului Republican și datorită ei a fost păstrată medicina nucleară la noi în țară după prăbușirea URSS.Ea cunoștea metodologia TRM și a insistat ca în lista de dispozitivele ce trebuiau să fie achiziționate să fie incluse și instalațiile de rezonanță magnetico-nucleară.

Unde a fost instalat primul dispozitiv TRM?

Mai întâi dispozitivul a fost păstrat în depozitul SR din Chișinău deoarece era nevoie de un loc special amenajat. După câte ținem minte la sfârșitul anilor 90 era foarte dificil de realizat anumite lucrări de construcție din cauza deficitului total. Însă mulțumită străduințelor doamnei Corețcaea pe teritoriul SR a fost construită o clădire separată și cu succes instalat primul dispozitiv TRM din Moldova. Eu am avut onoarea și norocul să cunosc acest medic minunat care a fost dedicat total profesiei sale și anume atunci când dumneaei m-a invitat să lucrez în secția conducătoarea căreia era.Și astfel noi împreună am început să explorăm atuurile rezonanței magnetico-nucleare, înțelegând foarte bine că tot ce este necunoscut și nou e complicat.

Care a fost atitudinea medicilor față de inovația respectivă?

Mai întâi foarte distanțat ca față de tot ce este nou și cu neâncredere. Prin intermediul TRM se pot vedea felurite patologii la stadiul incipient în special aceasta se referă și la maladiile oncologice ceea ce la început era practic incredibil. Noi însă am făcut față: invitam medicii la noi, le arătam și le explicam cum funcționează această minune a diagnosticării moderne.

Diagnosticarea prin intermediul TRM este cea mai sofisticată creație a omului. Ea se bazează pe cele mai subtile fenomene fizice unde se urmărește comportamentul protonilor în nucleul de hidrogen din care se extrage informația. Totuși inteligența omenească a putut să-și supună aceste fenomene naturale atât de rafinate și să le determine să-i servească.

Cuvântul «nuclear» a fost eliminat din denumire. Diagnosticării i s-a dat o altă denumire și au numit-o tomografie prin rezonanță magnetică. Totuși oamenilor le este frică de o investigație oarecare. Este oare TRM inofensivă pentru organismul uman ?

Această metodologie este una dintre cele mai inofensive din toate tipurile existente de diagnosticare. Aici spre deosebire de investigarea radiologică organismal nu este expus iradierii. În cazul dat se folosește câmpul magnetic și undele de radiofrecvență cu scopul de a supune protonii de hidrogen.Această metodologie poate fi indicată atât copiilor mici cât și femeilor însărcinate.

Câte dispozitive de TRM există în Moldova?

Conform standardelor internaționale un dispozitiv este preconizat pentru 500 de mii de personae. În timpul prezent în Moldova există 8 dispozitive de acest fel și ele sunt îndeajuns ca să se poată asigura serviciile de diagnosticare pentru întreaga populație a țării.

Nu e atât de importantă posesia dispozitivelor decât existența unor specialiști calificați. Cum și unde ați pregătit primii specialiști?

Fiind la o stagiere de scurtă durată în afara țării, am înțeles cum totul funcționează și noi am creat un grup în care medicii explorau noua specialitate. În procesul de diagnosticare participă tehnicianul care se ocupă de scanare utilizând protocoale special elaborate și desigur că și medicii-diagnoști.
Am avut norocul să iai legătura cu Societatea Internațională ce ține de tomografia prin rezonanță magnetică și pe parcursul a mai multor ani eu particip la congresele acestei societăți de unde de fiecare dată preiau informația ce ține de inovațiile și posibilitățile metodei de cercetare în cauză.

Deplasările peste hotare nu sunt ieftine de loc…

Având în vedere situația economică dificilă în țările din fosta URSS corpul administrativ al societății date a început să achite parțial deplasările noastre deoarece participarea la congrese întradevăr a fost și va rămâne necesară.

Când în Moldova au apărut și alte dispozitive de TRM?

Noi ne-am deschis în 1999 și eram unicii aproximativ până în anul 2005. Oamenii cu lunile își așteptau rândul numai ca să aibă posibilitatea să efectueze diagnosticarea. În primul rând erau deserviți acei grav bolnavi. Mai târziu au apărut și alte dispozitive, chiar și în centrele de stat și situația noastră a devenit mai lejeră.

Metodologia dată este folosită doar pentru confirmarea diagnozei sau și în scopuri profilactice?

O diagnosticare nu se poate de început cu metodele complexe inclusiv și cu tomografia prin rezonanță magnetică. Mai întâi se realizează investigațiile prin metodele mai disponibile și mai puțin costisitoare ca:ultrasonografia, radiografia clasică, gastroscopia, colonoscopia ș.a.m.d. Dacă medicul mai are unele întrebări și diagnoza nu este pusă atunci la discreția medicului pentru anumite precizări pacientul este îndreptat la realizarea tomografiei computerizate sau TRM sau se efectuiază ambele metode deoarece ele se completează una pe alta.

Cu timpul metoda în cauză ca și absolut totul ce este inovativ devine la modă. Persoanele care au grijă de sănătatea lor vin la noi cu dorința de a realizeza o investigație prin intermediul TRM în calitate de diagnosticare profilactică și ei sunt gata să plătească pentru aceasta. În cazul dat medicul nu poate să refuze pacientul deoarece el are drepturile sale. Investigațiile profilactice nu sunt incluse în cazurile de asigurare.

Симион Марга, директор клиники МРТ MagnaMed
Simion Marga: «Să-ți afli diagnoza e ca și cum ți-ai afla viitorul.Poate că din această cauză medicii-diagnoști sunt adesea comparați cu prorocii,însă această prorocire este bazată pe știință,experiență profesională și o voce interioară.În așa «prorocire» este depusă nu numai baza științifică,dar și un simț oarecare echivalent cu intuiția și cu un dar dat de la natură.»

Se simte oare concurența între clinicile ce prestează serviciile de TRM? Cum stați cu încheierea contractelor cu Compania Națională de Asigurare Medicală.

În sectorul de stat a rămas doar un singur dispozitiv de TRM care este instalat în centrul republican Diagnostic și care la rândul său cu toată dorința nu ar putea satisface necesitățile medicinei practice și tocmai din această cauză contractele de asigurare se încheie și cu clinicile private. Desigur că încheierea acestor contracte este destul de convenabilă și tocmai din această cauză apare o concurență oarecare între clinici.

Ce s-a întâmplat cu secția de TRM în SCR?

În 2010 a fost luată decizia de a închide secția respectivă. Structura de stat a fost înlocuită cu cea privată care la rândul său lucra în condiții de parteneriat cu cea de stat. Atunci am hotărât să fac un pas destul de riscant. Împreună cu partenerul meu am luat un credit, am găsit o încăpere, am procurat echipament și am deschis clinica de tomografie prin rezonanță magnetică МagnaMed.

A fost destul de riscant,însă eu întotdeauna afirm că pacientul nu vine la aparat, ci la medicul-diagnost. La mine e ca în teatru-am auditoriul meu și pacienții mei. Desigur că s-ar putea majora numărul de clienți, invitând la lucru noi specialiști, însă eu am nevoie de așa medici care gândesc la fel ca și mine, dar aceasta nu este de loc facil. Am avut norocul că am putut să-mi conving colegul meu să lucreze cu noi. Acesta este un medic talentat în care eu am încredere deoarece altfel nu se poate.

De obicei pe copii mici pentru ca aceștia să nu se miște în timpul diagnosticării îi induc într-o stare de anestezie. Dumneavoastră la fel practicați asemenea metodă?

Da, întradevăr copiilor le este foarte dificil ca să nu să se miște timp de 15-20 de minute, iar starea de imobilitate este una din condițiile principale în timpul realizării diagnosticării TRM. Orișice mișcare distorsionează tabloul general. În multe clinici copiii sunt investigați în asemenea stare, însă eu sunt adversarul acestei metode deoarece copiii pot reacționa la preparatele sedative foarte imprevizibil.

Atunci cum faceți față?

Noi am găsit o metodă foarte inofensivă și destul de simplă-investigăm copii în timpul somnului natural. Mamele își aduc copiii la investigație la acea oră la care ei de obicei dorm. În 95 de % din cazuri asemenea metodă este destul de reușită. De fapt discutând despre TRM n-ar trebui să uităm și despre fenomenul de claustrofobie-frica de spațiile închise. La asemenea personae li se potrivesc instalațiile de tip deschis.

De ce în timpul diagnosticării intravenoase se introduce o soluție contrastantă și când aceasta trebuie executată?

Investigația contrastantă este suplimentară celei de bază. Chiar dacă medicul indică incipient o investigație cu aplicarea soluției contrastante totuși noi oarecum mai întâi realizăm scanarea fără contrastare apoi cu ea.

Contrastarea schimbă magnetizarea protonilor în organism și cel mai mult în locurile în care sunt persistente anumite patologii. În așa fel pot fi vizualizate schimbările patologice la stadiile cele mai timpurii. Contrastarea se folosește numai suplimentar și numai diagnostul hotărăște dacă ea e necesară sau nu.

«Soluția contrastantă utilizată în realizarea trm –este o soluție inofensivă bazată pe gadoliniu care se elimină totalmente din organism».

La dumneavoastră pentru precizarea diagnozei se adresează și bolnavii oncologic. Le spuneți oare dumneavoastră oamenilor despre boala lor?

Dacă pacientul întreabă ,eu întotdeauna îi spun lui doar adevărul cu toate că aceasta e destul de dificil. Eu am observant că 99 de % din pacienți, aflând despre diagnoza lor, se mobilizează, încep să lupte cu atât mai mult că multe maladii oncologice în stadiile incipiente se tratează totalmente. Se dau bătuți doar 1% din asemenea bolnavi.

Tinerii studenți–medici se interesează de profesia de diagnostician TRM?

Această specialitate a devenit destul de întrebată, ba chiar și la modă. Pentru a obține rezidențiatul în domeniul roentghenologiei trebuie mai întâi să treci un concurs destul de mare.
Această profesie e foarte interesantă și destul de dificilă. Știința progresează foarte repede și practica destul de dificil ajunge din urmă teoria și ceea ce ne propun realizările științifice. Savanții străini observă și un alt fapt destul de trist: în viitorul apropiat în domeniul roentghenologiei poate izbucni un deficit de specialiști.

Tineretul de azi este orientat spre obținerea unui rezultat mai rapid cu condiția de a irosi mai puțin timp și intelect, devenind mai puțin activ și într-o măsură oarecare orientat spre confort ceea ce este absolut inacceptabil în această profesie-de medic. Așa sau altfel noi avem studenți capabili și cu un potențial destul de bun. După capacități noi am putea concura cu Europa în mod indiscutabil, însă puțin rămânem în urmă din cauza posibilităților. Anume din această cauză specialiștii noștri sunt foarte apreciați în Europa.

Soția dumneavoastră are vreo atribuție cu domeniul medicinei?

Nu, ea este pedagog. Noi suntem foști colegi de clasă. În curând vom face 40 de ani de la căsătorie. Ea întotdeauna mă susține în toate. Asupra formării ca personalitate asupra mea au influențat trei persoane: mentorul meu, doamna, Victoria Corețcaea, soția mea și sora mea mai mare care mi- a propășit o atitudine filosofică față de viață și mi-a cultivat dragostea față de muzică.

Reiese că sunteți unicul medic din familie?

Симион Марга: диагностов часто сравнивают с прорицателямиAcum îmi pun întrebarea de ce fiica mea nu a devenit doctor. Poate că trebuia să o influențez într-un mod oarecare, să o îndrept?

Cu toate că eu sunt adeptul faptului că fiecare om e liber în alegere și trebuie singur să aleagă aceea cu ce el vrea să se ocupe pe parcursul vieții. Fiica are studii în domeniul administrării publice și acum cu familia locuiește în Germania. Acum șapte ani ne-a oferit un cadou inconmensurabil – doi nepoței, niște băieței –gemeni foarte minunați.

De aici reiese că și concediul și toate sărbătorile le petreceți în Germania?

Noi foarte tare ne iubim nepoțeii noștri.Vârsta clinicii mele coincide cu vârsta nepoțeilor mei.

Dacă fiica mea ar fi născut mai devreme probabil că și eu nu m-aș fi ocupat cu clinica; numai ca să petrec cât mai mult timp cu nepoții mei. Desigur că noi foarte des mergem la ei și în mod obligatoriu la toate zilele de naștere.

Ei la fel vă vizitează?

În satul Peresecina de unde suntem de origine,eu cu soția mea,avem o casă nu prea mare și un minunat lot de pământ, unde noi cu nepoții petrecem toate lunile de vară, permitându-ne orișice șotii și organizând diverse distracții. Timpul petrecut cu nepoții este odihna cea mai bună. Ei, ca și mine cândva pe timpuri, cântă la vioară cu toate că această pasiune tot ce-i probabil ar putea să nu devină domeniul pe care îl vor îmbrățișa. Eu la fel nu am devenit viorist, dar studiul muzicii dezvoltă omul și-i amplifică sentimentele.

Dar cum stați cu odihna pe bune și cu ieșirile în locuri frumoase?

În anul acesta pentru prima dată din atâția ani eu cu soția și pritenii am plecat la munțe. Prima dată am încălțat schiurile, ba chiar și am schiat. Planificăm ca data viitoare să plecăm împreună cu nepoții.

Des diagnosticați rudele dumneavoastră?

Numai atunci când consider că este necesar. Nu trebuie să-ți faci griji de fiecare dată din cauza unor fleacuri și de fiecare dată să iei medicamente cu motiv sau fără. Dar totodată trebuie să învățăm să ne ascultăm organismul propriu ca să nu avem anume scăpări. Pe fiecare om poate să-l doară uneori câte ceva. Durerea este un mecanism de pornire spre recuperare.

Fiica nu s-a făcut medic,dar v-ați dori ca nepoții să vă pășească pe urme?

Da,mi-aș dori. Ei sunt niște băieți inteligenți și le-aș putea oferi multe lucruri. Poți să înveți doar atunci când ai un pedagog bun. Eu sunt gata să fiu mentorul lor. Ei deja cunosc unde și ce organe se află, se orientează foarte bine în structurile anatomice, nu o singură dată au văzut imagini TRM. Eu sper că voi putea să le trezesc interesul față de această profesie și ei vor prelua eștafeta mea.

Ce calități trebuie să posede un medic de profilul dumneavoastră?

În această profesie mi-a fost de un mare folos spiritul de observație, perseverența, capacitatea înaltă de lucru și vederea bună. Noi trebuie să ne uităm și să vedem. Desigur că în această profesie e imposibil fără nemărginita sete de a cunoaște și atitudinea creativă față de lucru. În profesia noastră rezultatul este văzut imediat,dar desigur că și greșelile care trebuie de evitat în viitor.

«Mă mândresc cu faptul că lucrarea mea de doctorant s-a dovedit a fi atât de întrebată».

Credeți în faptul că viitorul poate fi plin de bunătate și luminos?

Dar cum altfel? Nu se poate de trăit fără credință în viitor. Credința ne ține, ne conduce și ne direcționează ca să mergem înainte.

Aveți un vis?

După cum v-am spus mai sus,am un vis ca nepoții să-mi moștenească profesia. Însă în cazul dat nu totul depinde de mine deoarece ei au tot dreptul să-și aleagă viitorul singuri. Mai am încă un vis ca în incinta clinicii mele să deschid o școală avansată pentru medicii ce practică TRM pentru a le oferi posibilitatea ca ei să realizeze un schimb de experiență. Am o mare dorință ca să am posibilitatea să-mi transmit experiența mea.Consider că acest vis este realizabil. Vreau să deschid un centru consultativ unde ar veni medicii-diagnoști care practică TRM ca să se împărtășească cu felurite inovații, să se consulte și să ceară un sfat. Noi nu suntem atât de mulți undeva vreo 20 de persoane în toată republica și aș vrea ca comunitatea noastră să formeze un tot întreg.

Dumneavoastră sunteți optimist,pesimist sau realist?

În limitele rezonabile sunt optimist și realist. Mai înainte eram mai mult optimist, dar cu vârsta optimismul s-a cam epuizat. Acum privesc lumea fără ochelari roz pe ochi. Mă străduiesc să merg la compromis atunci când iau anumite decizii, nu merg neuitându-mă înapoi, apreciez situația la rece. Conform horoscopului eu sunt Bou și Taur. Eu sunt destul de încăpățânat, dar nu patologic. Pe timpuri această încăpățânare m-a ajutat să supraviețuiesc. Tata a decedat foarte timpuriu, eu m-am căsătorit, fiind student, a apărut familia proprie și desigur că bursa de 40 de lei era foarte mizeră și paralel cu studiile câștigam, cântând la nunți.

Cum să-i învățăm pe oameni să nu le fie frică de viitorul care le-ar părea foarte sumbru ?

Când oamenii află despre diagnoza fatală, eu le spun că ei n-ar trebui să dispere. Una și aceeași maladie decurge la diferite persoane în mod diferit. Uneori vine câte un pacient cu o diagnoză nu prea complicată și apoi afli că persoana dată nu mai este în viață. Și, invers, pacienții cu diagnoze destul de complicate, care ar fi incurabile pot trăi zeci de ani. Nu se poate de pus situațiile într-un singur șablon-aceasta e cea mai mare greșeală. Nici într-un caz nu trebuie să cedați numai pentru faptul că cineva a fost diagnosticat cu aceeași maladie și totul s-a terminat fatal. Când pacientul află ceva ce se referă la sănătatea lui atunci începe lupta cine pe cine. Dacă omul cedează atunci în câștig de cauză va fi boala. Ca să nu vă fie frică de viitor-trebuie să luptați.

Contraindicațiile pentru realizarea unei TRM

Contraindicațiile pentru reralizarea unei TRM pot fi legate de existența în organism a unor corpuri metalice străine(protezele dentare nu se iau în considerație). Este vorba de corpurile de mărime mică care pot să-și schimbe locul din cauza câmpului magnetic.

Acestea ar putea fi:
• Fragmentele(șindrilele) neextrase;
• Clamele metalice care se prind de vase;
• Supapele cardiace care au fost scoase până în 2005 pe când se utilizau bucățile de metal așa numitele stimulatoare cardiace(dirijorii artificiali ai ritmului).

Din această cauză înainte de realizarea unui seans de diagnosticare cu pacientul se discută în mod obligatoriu și în timpul acestei discuții se depistează faptul dacă persoana dată nu are contraindicațiile mai sus enumerate pentru rrealizarea TRM.