BB Dializă: Miturile dăunează grav sănătății!

BB-Dializa: 10 mituri din domeniul DIALIZA

1. Dacă voi mânca un kg de cireșe înainte de dializă nu voi păți nimic!

 • Consumul alimentelor în general nerecomandate pacienţilor cu insuficienţă renală cronică terminală (de regulă, se subînţeleg fructe, care conţin foarte mult potasiu) este permis înainte de dializă. FALS!!!
 • Nu este corect şi este extrem de periculos, deoarece concentraţia cea mai mare de potasiu se înregistrează anume înainte de dializă şi astfel pacientul are un risc cel mai mare de complicaţie potenţial letală – stop cardiac.

2. Dializa tratează insuficiența renală

 • Dializă tratează boala renală de bază şi, în consecinţă, funcţia renală poate să se amelioreze în dinamică. Astfel, dializă este numai pentru o perioada scurtă, de câteva şedinţe, după care funcţia renală revine parţial sau complet. Fals!
 • Dializă în realitate în majoritatea cazurilor nu influenţează evoluţia maladiei de bază, care în continuare afectează funcţia renală, contribuind la reducerea ei şi dispariţia urinei peste câteva luni – ani după iniţierea dializei în Centrul BB-Dializă.

3. Dacă vin la dializă mai am de trăit câteva luni!

 • Atitudinea negativă faţă de dializă ca metodă de substituţie artificială a funcţiei renale, argumentată de următoarele idei: „iniţierea dializei duce la reducere mai rapidă a funcţiei renale”, „dializă este asociată cu un disconfort semnificativ” şi „supravieţuire la dializă este minimă, numai câteva săptămâni-luni”.
 • În realitate, iniţierea dializei puţin influenţează disfuncţie renală: reducere potenţială a fluxului sanguin prin rinichi în timpul procedurii datorată eliminării din organism a lichidului acumulat se compensează prin micşorare evidentă a intoxicaţiei uremice în urma procedurilor de dializă. Şedinţele de dializă la BB-Dializă, de regulă, după o perioadă de adaptare de câteva săptămâni sunt bine suportate de pacienţi. Supravieţuire la dializă într-adevăr variază semnificativ în funcţie de patologiile de bază şi cele asociate, precum şi de respectare de către pacienţi a recomandărilor medicale, dar în medie pacienţi supravieţuiesc în jur de 10 ani la dializă, existând cazuri de supravieţuire de 20-30 de ani.

4. Pacientul la dializă cronică este legat de unitate de dializă

 • În prezent, pacientul cronic dializat poate să se deplaseze în alte oraşe şi chiar ţări, dacă în localitate-ţintă este prezent un centru de dializă, capabil să-l deservească pe termenul deplasării.

5. Dializa este o procedură scumpă pentru pacient

 • În Republica Moldova, precum şi în marea majoritate a ţărilor europene servicii de dializă sunt oferite gratis pacienţilor asiguraţi. Cu toate că accesibilitatea medicamentelor şi calitatea consumabilelor de dializă variază de la un centru la altul, dializa propriu-zisă este de calitate comparabilă.

6. Insuficienţa renală cronică tratată prin dializă invalidizează definitiv pacienţii dializaţi

 • Insuficienţa renală cronică terminală tratată prin dializă calitativă, respectarea regimului recomandat, dietei şi tratamentul eficace a maladiilor asociate şi complicaţiilor insuficienţei renale cronice permite compensare adecvată a bolii.
 • Din păcate majoritatea pacienţilor demonstrează o complianţă redusă faţă de dietă, regim şi tratament recomandat, ceea ce şi duce la dezvoltarea complicaţiilor, care afectează longevitatea şi calitatea vieţii bolnavilor.

7. Pacientul dializat nu poate avea o viaţă practic obişnuită

 • Dializă în Centrul BB-Dializă împreună cu tratamentul medicamentos al complicaţiilor insuficienţei renale cronice, precum şi a maladiilor asociate permite o ameliorare semnificativă stării de sănătate şi a calităţii vieţii pacienţilor dializaţi, dar pentru a realiza astfel de rezultat pacientul trebuie să respecte un număr mare de restricţii dietetice şi de regim, precum şi se administreze la timp tratamentul medicamentos recomandat.

8. Unitate ambulatorie de dializă este obligată să-mi asigure dializă la solicitare

 • Activitatea unităţilor ambulatorii de dializă este planificată săptămânal cu graficul concret comunicat fiecărui pacient.
 • Adresare pacienţilor în afară de grafic nu obligă unitatea de dializă să asigure dialize suplimentare. Solicitările pacienţilor sunt satisfăcute în funcţie de capacităţile unităţilor ambulatorii de dializă şi starea sănătăţii pacientului (un număr mare de complicaţii acute nu pot fi dializate ambulatoriu).
 • Cazuri de dializă urgentă sunt deservite de staţionare cu acces la dializă.

9. Odată începută dializă trebuie să fie continuată toată viaţă

 • Este o generalizare
 • La aproximativ la 1-2% din pacienţi, care au fost trecuţi la dializă ambulatorie în Centrul BB-Dializă funcţia renală se ameliorează şi ei nu mai au nevoie în dializă (cazuri de insuficienţă renală acută suprapusă pe cea cronică, care nu a fost diagnosticată la timp).
 • De asemenea, transplantul renal reprezintă o soluţie reală pentru un număr în creştere a pacienţilor dializaţi.

10. Unitatea de dializă este responsabilă pentru toată conduita medicală a pacienţilor

 • Unitate de dializă ambulatorie este obligată se presteze pacientului exclusiv servicii de dializă ambulatorie. Consultaţiile specialiştilor, măsuri diagnostice neindicate în Standardele de specialitate şi spitalizare sunt asigurate de reţeaua generală a sistemului de sănătate, la indicaţia medicilor de familie, specialiştilor din policlinici sau cu servicii de urgenţă.