Conducător

Buna activitate a instituției medicale de orice nivel totdeauna depinde de organizarea lucrurilor.Este vorba despre procesul de primire și tratare a pacienților, precum și a sferei administrativ economice. În plus, este necesară o evidență corectă și regulată a reaprovizionării bazei farmacologice și întreținerii serviciului tehnic de deservire a aparatajului medical.
Organizarea tuturor acestor structuri necesită de la conducătorul instituției maximum de responsabilitate și profesionalism. Acesta este motivul, de ce în posturile de conducere sunt numiți oameni, care își cunosc bine meseria și înțeleg, că un rol important în îngrijirile medicale,în primul rând, îl au organizarea, contabilitatea și responsabilitatea fără compromisuri.

Rating
Locul de munca:
Избранное/Обычное
Claimed/Unclaimed
sandul.jpg
Str. Nicolae Testemițanu 29, Chișinău, Moldova
+37 69 128 752+37 69 128 752
Directorul Clinicii ORL al Spitalului Clinic Republican, doctor habilitat
Locul de munca:

Spitalulul Clinic Republican

dorin_istrati.jpg
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt 167/1, Chisinau, Молдавия
022 50 80 80022 50 80 80
Doctor în medicină, medic general al centrului UniDentArt
Locul de munca:
emil_ceban.jpg
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt 165, Chisinau, Moldova
Doctor habilitat în medicină, profesor, șef catedrei de urologie Instruire: 1. Universitatea de S...
Locul de munca:

Universitate de Stat de Medicină și Farmacie N. Testemițanu

huan-ramon-monas-montanio1.jpg
Мадрид, Испания
Doctor în Biochimie și Farmacologie, creatorul brandului PB Serum
popa2_.jpg
Str. Nicolae H. Costin, nr. 37, Chișinău, Chișinău
022 66 72 66022 66 72 66
Șefa Departamentului Biologie Moleculară
Locul de munca:
Petru_Chitanu.jpg
Str. Nicolae H. Costin, nr. 37, Chișinău, Chișinău
022 66 72 66022 66 72 66
Director ÎCS Clinica Sante
Locul de munca:

Clinica Sante

serghei_suhan.jpg
Strada Alexei Şciusev 62a, Chișinău, Moldova
22 220 77022 220 770
Directorul și medicul general al clinicii Denta Vita
valentina_corjuc2.jpg
Str. Nicolae H. Costin, nr. 37, Chișinău, Chișinău
022 66 72 66022 66 72 66
Medic Șef de Laborator
Locul de munca:
valentina_vlas2.jpg
Str. Nicolae H. Costin, nr. 37, Chișinău, Chișinău
022 66 72 66022 66 72 66
Director medical
Locul de munca:
celnacov22.jpg
bd. Stefan cel Mare 71/1, Chisinau
022 27 06 41; +373 79 69 35 55022 27 06 41; +373 79 69 35 55
Medic osteopatic ortoped de la Institutul de cercetări ştiinţifice «R. R. Vreden» din ...
Locul de munca:

Centrul de Osteopatie Dr. Celnaсov

Showing 10 results